Հայաստանյան տրանսֆերտների ընդհանուր շարժընթացը 2004-2020 թթ.

Ներկայացնում ենք ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից Հայաստանի բանկերի միջոցով արտասահմանից ստացված և արտերկիր փոխանցված բոլոր միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ներառված է նաև առանց բանկային հաշվի բացման դրամական փոխանցումները:

2004-2020 թվականներին դեպի Հայաստան տարեկան միջինում փոխանցվել է 1 մլրդ 724 մլն դոլար, այդ թվում Ռուսաստանից՝ միջինում 1 մլրդ 95 մլն դոլար, ԱՄՆից՝ միջինում 189 մլն դոլար: Իսկ Հայաստանից փոխանցվող գումարը միջինում կազմել է 907 մլն դոլար, այդ թվում դեպի Ռուսաստան՝ 256 մլն դոլար և ԱՄՆ՝ 136 մլն դոլար:

Դեպի Հայաստան ամենամեծ թվով դրամական փոխանցումները եղել են 2012-2014 թվականներին և նախաճգնաժամային 2008 թվականին՝ գերազանցելով տարեկան 2 մլրդ դոլարը:

2004-2020 թվականներին ընդհանուր առմամբ Հայաստան է փոխանցվել ավելի քան 29,3 մլրդ դոլար, որի 63,5 տոկոսը միայն Ռուսաստանից (18,6 մլրդ դոլար):


ՀՀ Կենտրոնական բանկի տվյալներով դրամական փոխանցումների ընդհանուր պատկերը հետևյալն է (հազար դոլար)

Տարիներ 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 Ներհոսք   760 700   965 287   1 237 597   1 742 205   2 270 615   1 575 678
ՌԴ   435 864   575 927     766 137   1 114 965   1 461 825     949 974
ԱՄՆ   126 341   186 078     217 743     191 764     168 645     115 233
 Արտահոսք   494 482   613 226     784 475   1 010 689   1 124 466     752 370
ՌԴ    84 106   114 410     167 281     175 944     164 538     190 074
ԱՄՆ    76 501   100 951      78 831      97 921     186 790     113 509
Զուտ ներհոսք   266 219   352 061     453 122     731 517   1 146 148     823 308
ՌԴ   351 758   461 517     598 856     939 022   1 297 287     759 899
ԱՄՆ    49 840    85 126     138 912      93 844     (18 145)       1 724

 

Տարիներ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Ներհոսք   1 627 056   1 960 033   2 234 124   2 302 336   2 123 615   1 631 659
ՌԴ   1 114 114   1 364 892   1 643 995   1 727 946   1 554 852   1 008 635
 ԱՄՆ     124 426     138 384     127 681     152 745     155 685     177 797
 Արտահոսք     731 555     823 547     856 519     852 151     902 819     760 992
ՌԴ     172 036     186 441     250 883     235 156     252 788     286 327
 ԱՄՆ     108 425     145 332     114 943     134 063     150 549      99 694
Զուտ ներհոսք     895 500   1 136 486   1 377 605   1 450 184   1 220 796     870 667
ՌԴ     942 078   1 178 451   1 393 111   1 492 790   1 302 064     722 308
ԱՄՆ      16 001      (6 949)      12 738      18 682       5 136      78 104

 

Տարիներ 2016 2017 2018 2019 2020
 Ներհոսք   1 532 883   1 756 485   1 784 876   1 958 573   1 841 679
ՌԴ     896 916   1 064 984   1 049 564   1 055 640     824 360
            ԱՄՆ     176 569     183 254     223 976     280 911     458 720
 Արտահոսք     816 982     989 801   1 188 231   1 454 552   1 267 340
ՌԴ     333 400     376 109     471 658     425 984     459 593
ԱՄՆ      83 862     193 606     190 918     274 974     162 326
Զուտ ներհոսք     715 901     766 684     596 646     504 020     574 339
ՌԴ     563 516     688 875     577 906     629 656     364 767
 ԱՄՆ      92 707     (10 352)      33 057       5 937     296 394

You may also like...