«Պետություն» համահայկական լրատվական գործակալություն

«Պետություն» լրատվական գործակալություն «Համահայկական կոնգրեսի» նախաձեռնությունն է։ Կայքում հրապարակվում են բացառապես ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, որոնք բաժանվում են 3 հիմնական կատեգորիաների․

1․ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ-ՀԵՏԱՔՆՆԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․

Ներկայացվում են Հայաստանի ու Սփյուռքի համար կարևորություն ունեցող տեղեկություններ, որոնք ենթարկվում են մանրամասն վերլուծության, հստակցվում է ներկայացվող խնդրի նշանակությունը և առաջարկվում են լուծումներ։

2․ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․

Ներկայացվում են պետական, միջազգային կարևորագույն ծրագրերը, դրանցով ընձեռվող հնարավորությունները և այլ  տեղեկություններ տարատիպ ծրագրերին հասարակության մասնակցությունն ապահովելու նպատակով։

3․ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ-ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․

Ներկայացվում են քաղաքացիների, կազմակերպությունների տարատիպ հասարակական նախաձեռնությունները: Քաղաքացիները հնարավորություն ներկայացնելու սեփական տեղեկությունները՝ անօրինականության, մարդու իրավունքների խախտման, չարաշահումների և հասարակական նշանակություն ունեցող այլ իրադարձությունների վերաբերյալ։

Եթե ունեք մեր աջակցության կարիքը, լրացրեք առցանց հայտը։

Panarmenian-congress-2022

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆԳՐԵՍ