Կառավարությունը հավանություն է տրվել «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի փոփոխության նախագծին:

Առաջարկվող խմբագրումներով ոլորտի բարեփոխման առումով առաջնային հրատապություն ունեցող մի շարք ընթացիկ խնդիրների:

Օրենքի 22-րդ հոդվածում առաջարկվել է լրացնել նոր 5-ից և 25-րդ մասերը, որոնք սահմանում են մանկավարժների ատեստավորման, տարակարգի շնորհման, ինչպես նաև հավելավճար սահմանելու գործընթացների վերաբերյալ դրույթներ, որոնք հնարավորություն կտան բարելավելու ՄԿՈՒ հաստատություններում դասավանդողների մասնագիտական կատարելագործման համակարգը` այն փոխկապակցելով աշխատավարձի բարձրացման քաղաքականության հետ: Ըստ այդմ՝ գործընթացի կարգավորման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի ընդունման լիազորող նորմեր են սահմանվում:

Ըստ առաջարկվող փոփոխությունների` հաշվի առնելով, որ տնօրենի թեկնածուն հավաստագիր ստանալու ընթացքում արդեն իսկ թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով պատասխանել է կրթության բնագավառում իրավական, կառավարչական, մանկավարժական և ուսուցման մեթոդաբանության վերաբերյալ հարցերին, մրցույթի ընթացքում ներկայացնելու է զարգացման ծրագիրը և նրան ուղղվող հարցերը վերաբերելու են ծրագրին:

Նախագիծն Աժ կողմից ընդունվելուց և սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելուց հետո կընդունվեն մի շարք ենթաօրենսդրական ակտեր, մասնավորապես արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններից ուսանողի հեռացման և ազատման, ինչպես նաև անավարտ ուսումնառությունը վերականգնելու, ՄԿՈՒ հաստատության մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղի համալրման մրցույթի, մանկավարժական աշխատողների ատեստավորման, վերապատրաստման, տարակարգի շնորհման կարգերը, ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման կարգը և այլ իրավական ակտեր: